Tin máy định vị GNSS GPS RTK


Tin máy định vị GNSS GPS RTK

Hướng Dẫn Đăng Ký Trạm CORS Quốc Gia Miễn Phí

  •  33
  •  22/05/2023

Hướng dẫn đăng ký trạm CORS quốc gia miễn phí là nhu cầu cần thiết của mỗi cá nhân tổ chức. Nhằm đáp ứng nhu cầu đo đạc máy GPS RTK nhằm đảm bảo độ chính xác trong công tác đo đạc, số liệu đạc tiêu chuẩn được cục bản ...

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 2 bản ghi được tìm thấy.
 Đăng ký báo giá