Phần mềm

Phần mềm

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm trắc địa, bạn đã tìm đúng kho lưu trữ. Nếu có bất kỳ vấn đề xảy ra trong quá trình download, cài đặt, hãy liên lạc với kỹ sư số Hotline: 0989.738.685 hoặc Email: Tutracdia85@gmail.com để được hỗ trợ!


Để máy tính có thể giao tiếp với máy toàn đạc điện tử thì cần có một giao diện phần mềm để cho chúng ta thao tác, để máy toàn đạc điện tử có thể kết nối với máy tính thì chúng cần có một sợi cáp cổng COM hoặc cổng USB. Để máy tính có thể biết được sợi cáp đó thì chúng ta cần phải cài đặt Driver để máy tính có thể kết nối với máy toàn đạc điện tử thông qua sợi cáp đó.

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 1 bản ghi được tìm thấy.
 Đăng ký báo giá