Chi phí đo đạc địa chính

Chi phí đo đạc địa chính

Chi phí đo đạc địa chính

Cơ sở để tính các loại phí đo đạc địa chính

Các loại phí đo đạc địa chính thường được tính dựa trên một số yếu tố cơ bản sau đây:

  1. Diện tích cần đo đạc: Phí thường được tính dựa trên diện tích thực tế của khu vực cần đo đạc. Điều này bao gồm cả diện tích mặt bằng và các chi tiết khác như diện tích xây dựng, diện tích sử dụng thực tế.
  2. Phức tạp của công việc: Độ phức tạp của công việc đo đạc sẽ ảnh hưởng đến chi phí. Các yếu tố như địa hình, độ chính xác yêu cầu, số lượng bản vẽ cần lập, và các yêu cầu pháp lý đặc biệt có thể làm tăng chi phí.
  3. Công nghệ và thiết bị sử dụng: Công ty đo đạc sẽ sử dụng các thiết bị đo đạc hiện đại và công nghệ phù hợp để thực hiện dự án. Việc sử dụng thiết bị và công nghệ cao cấp có thể làm tăng chi phí, nhưng lại đảm bảo tính chính xác và hiệu quả cao.
  4. Thời gian và công sức: Phí đo đạc cũng phản ánh thời gian và công sức mà công ty đo đạc phải bỏ ra. Những dự án có yêu cầu về thời gian ngắn hơn hoặc yêu cầu công việc đo đạc phức tạp hơn có thể yêu cầu phí cao hơn.
  5. Yêu cầu pháp lý và giấy tờ: Nếu dự án đòi hỏi lập bản vẽ, thẩm định pháp lý hoặc các thủ tục pháp lý khác, chi phí đo đạc sẽ bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị các giấy tờ và thực hiện các thủ tục này.

Các loại phí thường gặp trong dịch vụ đo đạc địa chính:

  • Phí đo đạc diện tích: Dựa trên diện tích thực tế cần đo đạc.
  • Phí thẩm định giá trị đất: Nếu có yêu cầu thẩm định giá trị đất dựa trên kết quả đo đạc.
  • Phí lập bản vẽ kỹ thuật: Bao gồm việc vẽ bản đồ, bản vẽ kỹ thuật dựa trên kết quả đo đạc.
  • Các khoản phí phát sinh khác: Như phí vận chuyển thiết bị, phí xử lý giấy tờ pháp lý, và các chi phí khác liên quan đến dự án đo đạc.

Bảng giá dịch vụ đo đạc

+ Diện tích ≤ 30m đơn giá là: 1.300.000đ

+ Diện tích từ 30m đến 60m giá là: 1.500.000đ

+ Diện tích từ 60m đến 100m giá là 1600.000đ

+ Diện tích từ 100m đến 200m giá là 2.500.000đ

Để có thông tin chi tiết và chính xác hơn về các loại phí cụ thể, bạn nên liên hệ trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ đo đạc địa chính để được báo giá cụ thể cho dự án của bạn.

 Đăng ký báo giá