Hướng Dẫn Đăng Ký Trạm CORS Quốc Gia Miễn Phí

Hướng Dẫn Đăng Ký Trạm CORS Quốc Gia Miễn Phí

Hướng dẫn đăng ký trạm CORS quốc gia miễn phí là nhu cầu cần thiết của mỗi cá nhân tổ chức. Nhằm đáp ứng nhu cầu đo đạc máy GPS RTK nhằm đảm bảo độ chính xác trong công tác đo đạc, số liệu đạc tiêu chuẩn được cục bản đồ công nhận kết quả.

Hướng Dẫn Đăng Ký Trạm CORS Quốc Gia Miễn Phí

Trạm CORS ( Chủng loại Các Hệ Thống ) quốc gia được xây dựng với mục đích để quản lý và điều hành các hệ thống trong một quốc gia. Trong đó xây dựng trạm CORS để phục vụ nhu cầu định vị, đo đạc, cung cấp độ chính xác cao. Chính vì thế Công ty TNHH thiết bị đo đạc Phúc Hưng hướng dẫn quý khách hàng đăng ký tài khoản Cors Quốc Gia hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn các bước đăng ký sử dụng trạm CORS quốc gia miễn phí

-Bước 1: Tải mẫu đăng ký

Tải mẫu đăng ký trạm cors quốc gia TAI ĐÂY